كسب مقام دوم كارآفرینی در جشنواره ایده آموز دانشگاه علم و صنعت

خانه اخبار و رویدادها كسب مقام دوم كارآفرینی در جشنواره ایده آموز دانشگاه علم و صنعت

0


« »

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید