معرفی مدرسه

خانه معرفی مدرسه

0

تاسيس مدارس غير انتفاعي احمديه وابسته به جامعه تعليمات اسلامي به سال 1346 مربوط ميشود.
در فاصله سالهاي 1320 تا 1356 كه توام با هجوم فرهنگهاي منحط و انحرافي غربي و رشد تعاليم ضد مذهبي در مدارس بود، براي مقابله با دين زدايي و رشد تعاليم ديني، عده اي از مردم متدين و دلسوز زير نظر و با هدايت مرحوم حاج شيخ عباسعلي اسلامي موسسه اي را بنام جامعه تعليمات اسلامي در سال 1322 پايه ريزي نمودند كه هدف آن ، تاسيس مدارس اسلامي براي تربيت جوانان اين مملكت در سايه تعاليم قرآن مجيد و سيره اهل بيت عصمت و طهارت (ع) بود.
اين نوع مدارس تا قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به بيش از 150 مدرسه در سراسر كشور رسيد.
مجتمع آموزشي احمديه يكي از اين مدارس است كه در سال 1346 وبا همت مرحوم حاج حسين آقاي كاشاني فريد كه يكي از بنيان گذاران خيريه منتظر است ساخته شد و فعاليت خود را تحت نام دبيرستان احمديه اسلامي آغاز نمود.
در سال 1349 با تجديد بناي ساختمان ، مدرسه راهنمايي احمديه نيز افتتاح شد. اين مدارس پس از وقف با توليت مرحوم كاشاني فريد و زير نظر جامعه تعليمات اسلامي اداره مي شود.
مدارس احمديه يادگاري است ارزشمند از حضور پاك مرداني معلم چون شهيدان رجايي و باهنر با تكيه بر ارزشهاي دين مبين اسلام و فرهنگ سازي در زمينه هاي اعتقادي و باور هاي ديني و كسب تجارب آموزشي مفيد همواره قدمهايي مثبت در احيا فرهنگ ديني جوانان در درجه اول و تقويت بنيانهاي علمي و آموزشي با همكاري دبيران مجرب و متعهد در درجه بعدي برداشته است.
توجه روز افزون اولياي گرامي در ارتباط با ثبت نام در اينگونه مدارس خود گواهي صادق بر فعاليتهاي مثبت علمي، آموزشي و فرهنگي مدارس وابسته به جامعه تعليمات اسلامي است.

:تگ ها

»

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید