تماس باما

شماره تلفن
+569 (58) 3259-3256 +569 (58) 3259-3256
آدرس ایمیل
info@tronix.com inside.24tronix.com
آدرس دفتر
خیابان هیلتون 25، میانا فرانکفورت DE

ما دوست داریم بشنویم از شما.

در شرکت راه حل فناوری اطلاعات، ما متعهد به ارائه خدمات و پشتیبانی استثنایی به مشتریان هستیم. اگر با مشکلات فنی مواجه هستید یا به کمک یکی از خدمات ما نیاز دارید،

مزایای شما:
مشتری مداری
مستقل
صلاحیت دار
نتایج محور
حل مسئله
شفاف