قیمت گذاری

عالی برای مشاغل بزرگ

 • ویژگی های آزمایشی 30 روزه
 • ویژگی های نامحدود
 • محتوای چند زبانه
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • همگام سازی با پایگاه داده ابری

39000 تومان /ماه

عالی برای مشاغل بزرگ

عالی برای مشاغل بزرگ

 • ویژگی های آزمایشی 30 روزه
 • ویژگی های نامحدود
 • محتوای چند زبانه
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • همگام سازی با پایگاه داده ابری

39000 تومان /ماه

عالی برای مشاغل بزرگ

عالی برای مشاغل بزرگ

 • ویژگی های آزمایشی 30 روزه
 • ویژگی های نامحدود
 • محتوای چند زبانه
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • همگام سازی با پایگاه داده ابری

69000 تومان /ماه

عالی برای مشاغل بزرگ

عالی برای مشاغل بزرگ

 • ویژگی های آزمایشی 30 روزه
 • ویژگی های نامحدود
 • محتوای چند زبانه
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • همگام سازی با پایگاه داده ابری

99000 تومان /ماه

عالی برای مشاغل بزرگ

مورد اعتماد هزاران کسب و کار

بیش از 100000 تیم از ترونیکس استفاده می کنند